دانلود کتاب عربی

دانلود مستقیم کتابهای رشته زبان و ادبیات عربی

دکنری دانشگاه رازی کرمامشاه
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: دکترای زبان و ادبیات عربی

دانشگاه رازی در مقطع دکتری در رشته های ذیل از بین داوطلبان واجد شرایط از طریق آزمون ورودی و از بین دانشجویان ممتاز رتبه اول در بعضی از رشته ها بدون آزمون (مندرج در آگهی) و بر اساس دستورالعمل پیوست برای سال تحصیلی 90-89 دانشجو می پذیرد.
1- اصلاح نباتات
2- علوم دامی گرایش تغذیه دام
3- مهندسی شیمی در گرایش های طراحی فرآیند ، کاتالیست و ترموسینتیک
4- شیمی در گرایشهای تجزیه ، معدنی و کاربردی
5- ریاضی کاربردی درگرایش آنالیز عددی
6- آمار محض
7- مهندسی مکانیک در گرایش طراحی کاربردی
8- زبان و ادبیات عرب
9- توسعه روستایی در گرایش توسعه کشاورزی
10- مهندسی برق در گرایش الکترونیک
11- علوم جانوری در گرایش بیوسیستماتیک جانوری

ج) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
1- فرم تکمیل شده تقاضا نامه ثبت نام (فرم شماره یک)
2- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
3- عکس 4*3 تمام رخ 4 قطعه با ذکر مشخصات در پشت آنها
4- فتوکپی ریز نمرات دانشگاهی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
5- فتوکپی مدرک پایان تحصیلات کارشناسی وکارشناسی ارشد (مدارک تحصیلی اخذ شده از دانشگاههای خارج از کشور باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزشیابی شده باشند)
تبصره‌:دانشجویان کارشناسی ارشد که تا تاریخ31 /06/ 89 به طور قطعی فارغ التحصیل می گردند بایستی فرم شماره سه را تکمیل و ارسال نمایند.
6- فتوکپی مدرکی که نمایانگر وضعیت نظام وظیفه داوطلبان مرد باشد
7- گواهی معتبر مبنی بر مدت حضور در جبهه در طول دوره جنگ تحمیلی برای متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان
8- فتوکپی آخرین حکم کارگزینی برای اعضاء هیأت علمی رسمی دانشگاهها که متقاضی استفاده از سهمیه مربیان می باشند
9- فتوکپی آخرین حکم کارگزینی جهت کارشناسان رسمی دولت
10- اصل رسید فیش بانکی صاحب حساب به مبلغ 000/300 (سیصد هزار ریال) به حساب سیبا شماره 2177333702009 بانک ملی شعبه مرکزی کرمانشاه بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی
11- مدارک مذکور و وجه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد
تذکر: داوطلبان حتماً باید روی پاکت حاوی مدارک نام و نام خانوادگی و رشته و گرایش انتخابی خود را قید نمایند.
12- داوطلبان بایستی مدارک مورد درخواست را با پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ10/12/88 به نشانی کرمانشاه – دانشگاه رازی – پردیس دانشگاه - حوزه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند.