دانلود کتاب عربی

دانلود مستقیم کتابهای رشته زبان و ادبیات عربی

مجموعه سوالات ارشد الهیات
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٥   کلمات کلیدی: کتابهای منتشر شده

کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد الهیات منتشر شد:

۱- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد الهیات دروس عمومی

                تالیف: حبیب کشاورز                                              انتشارات پردازش گران

شامل:

کلیه سوالات کارشناسی ارشد سراسری همراه با پاسخ تشریحی از سال ۱۳۷۵ تا۱۳۸۸

کلیه سوالات کارشناسی ارشد آزاد همراه با پاسخ تشریحی عمومی از سال ۱۳۸۰تا۱۳۸۷ 

ذکر دقیق منابع بعد از هر سوال

ذکر منابع کارشناسی ارشد در پایان کتاب

۲-مجموعه سوالات کارشناس ارشد الهیات دروس تخصصی

تألیف: یعقوب کریمی        انتشارات پردازش گران

محل فروش:

تهران میدان انقلاب روبه رو سینما بهمن خیابان منیری جاوید فروشگاه پردازش

تلفن:۰۲۱۶۶۴۸۰۳۶۰-

٠٩١٢۴٧٨٩۶۴٩