دانلود کتاب عربی

دانلود مستقیم کتابهای رشته زبان و ادبیات عربی

منابع دکتری رشته زبان وادبیات عربی
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٦   کلمات کلیدی: دکترای زبان و ادبیات عربی ،خدمات وبلاگ


منابع دکترا رشته زبان وادبیات عربی

دانلود منابع در فایل word

انقر هنا لتنزیل هذا الملف

این منابع براساس آخرین تغییرات تنظیم شده و مناسب برای تمامی دانشگاهها است و منابع مهمتر با علامت * مشخص شده است.به امید اینکه مفید واقع شود.

1- صرف و نحو :

1-شرح ابن عقیل2جلد(  با حاشیه محی الدین بهتر است)(همه دانشگاهها)*

دانلود این کتاب

2- النحو الوافی ۴جلد بدون بخش های ( زیادة و تفصیل )(مدرس)

دانلود این کتاب


3-مغنی اللبیب باب 4و5(علامه و مدرس)

دانلود این کتاب

4-موسوعة الصرف والنحو امیل بدیع یعقوب


۲- بلاغت

1- مختصر المعانی(همه دانشگاهها)*

دانلود این کتاب

2- دراسة فی مسائل بلاغیة هامة ( دکتر محمد فاضلی - انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد (مدرس)

3- جواهر البلاغة *

دانلود این کتاب

۳- مقاله نویسی و إنشاء :

1-تاریخ ادبیات شوقی ضیف 4 جلد

دانلود این کتاب

2-تاریخ ادبیات دکتر محمد علی آذرشب انتشارات سمت

۴- متون نظم و نثر

المجانی الحدیثه ( ۵ جلد) ترجمه وشرح گزیده این کتاب

قرآن کریم (جزء 30مهمتر است)

[نهج البلاغة

  آثار شعری و نثری شعراء و نویسندگان معاصر عربی(خصوصا بیاتی ، سیاب و خلیل حاوی و اسطوره در شعر آنها که برای فهم این مطالب بهترین کتاب کتاب کارکرد سنت در شعر معاصر عرب انتشارات دانشگاه فردوسی است)

5-تاریخ ادبیات

1-الجامع فی تاریخ الأدب العربی حنا الفاخوری 2جلد*

دانلود این کتاب جلد2    جلد 1

2-کارکرد سنت در شعر معاصر عرب

3-مدارس الأدب العربی الحدیث صادق خورشا انتشارات سمت*

4-تاریخ الأدب العربی المعاصر و تطوره محمود شکیب انتشارات دانشگاه چمران اهواز*

6- ادبیات تطبیقی(فقط دانشگاه مدرس)

1-الأدب المقارن أصوله و مناهجه  ( محمد غنیمی هلال )

دانلود این کتاب

7- نقد أدبی

1-النقد الأدبی سید قطب

دانلود این کتاب

2-النقد الأدبی شوقی ضیف

دانلود این کتاب

7-زبان انگلیسی تخصصی

1- : تاریخ أدبیات عربی ( رینوالد نکلسون ترجمه شده به فارسی توسط خانم کیوان کیوان دخت)

تهیه وتنظیم از دانشجویان دکترا دانشگاه تهران

وبلاگ:www.al-adab.blogfa.com

پست الکترونیک: habibkeshavarz@gmail.com

دریافت منابع در فایل pdf از طریق پستی امکان پذیر است اینجا کلیک کنید