آئین‌نامه پذیرش نیمه‌متمرکز دانشجوی دکتری

با توجه به اهداف و سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت بهبود سنجش علمی داوطلبان آزمون‌های دوره دکتری تخصصی و با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها در مقطع دکتری، آئین‌نامه پذیرش نیمه متمرکز دانشجوی دکتری در 8 ماده و 6 تبصره در تاریخ 89/8/8 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

بر اساس آئین‌نامه جدید، پذیرش دانشجوی دکتری از امسال دارای 2 مرحله برگزاری آزمون و مصاحبه دانشگاه‌های مجری است که آزمون شامل زبان، آزمون استعداد و دروس مشترک تحصیلی است.

پذیرفته‌شدگان سه برابر ظرفیت این آزمون از سوی سازمان سنجش برای پذیرش نهایی به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند و دانشگاه‌ها از میان این تعداد دانشجویان دکتری را پذیرش می‌کنند.

هدف از اجرای این آئین‌نامه، ایجاد عدالت آموزشی و فرصت برای متقاضیان ورود به دوره دکتری عنوان شده است.

به گزارش فارس، متن کامل آئین‌نامه پذیرش نیمه‌متمرکز دانشجوی دکتری که با نظر وزیر علوم تصویب شد، به شرح ذیل است؛

مقدمه:

با توجه به اهداف و سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت بهود سنجش علمی داوطلبان آزمون‌های دوره دکتری تخصصی و با توجه به افزایش ظرفیت‌های دانشگاه‌ها در مقطع دکتری و افزایش چشمگیر فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف از دانشگاه‌های گوناگون و همچنین تقاضای روزافزون آنها برای ورود به دوره دکتری، سازمان سنجش آموزش کشور آزمون‌هایی‌ مشابه GRE (عمومی و تخصصی) طراحی و اجرا می‌کند.

ماده 1- تعاریف: در آئین‌نامه تعاریف زیر به کار گرفته شده است:

الف- وزارت: وزارت علوم، تحیقات و فناوری
ب - سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور
ج - شورا: شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی‌
د- دانشگاه: دانشگاه یا موسسه آموزش عالی پذیرنده دانشجوی دوره دکترای که دارای مجوز اجرا دوره از شورای گسترش آموزش عالی است
ه- داوطلب: متقاضی شرکت در آزمون دکتری که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تایید وزارتین است
و- آزمون: آزمون ورودی دوره دکتری
ز- گروه آموزشی: گروه‌های 9 گانه، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر، دامپزشکی، پزشکی، زبان‌های خارجی و تربیت بدنی و علوم ورزشی

ماده 2- اهداف: آزمون به منظور اهداف زیر برگزار می‌شود‌:

- عدالت آموزشی و فرصت برابر برای متقاضیان ورود به دوره دکتری
- سنجش علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری
- ایجاد وحدت رویه و هماهنگی دانشگاه‌ با سیاست‌های وزارت علوم در پذیرش دانشجو
- کمک به دانشگاه برای پذیرش دانشجویان مستعد در دوره دکتری‌
- کمک به موسسات و وزارتخانه‌ها جهت ارزشیابی متقاضیان استخدام آنها
- کاهش هزینه اجرای آزمون‌های موازی و جلوگیری از اتلاف منابع
- جلوگیری از شرکت متعدد داوطلب در آزمون‌های مختلف

ماده 3- با رعایت سیاست‌های و روش‌های زیر، سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای دوره دکتری صورت می‌گیرد:

ماده1-3 سیاست‌ها:

الف) تفکیک فرایند سنجش علمی از فرایند پذیرش دانشجو
ب) ارتقای سطح بهداشت روانی و کاهش اضطراب و تنش داوطلبان
ج) تنوع بخشی به روش‌های سنجش علمی و استفاده از روش‌های سنجش بر اساس موازین علمی و تجربیات جهانی
د) انطباق استعداد تحصیلی و توانایی‌های ویژه داوطلبان با رشته‌های دانشگاهی مورد تقاضا
ه) کاهش فاصله بین تقاضای اجتماعی برای ورود به دوره تحصیلات تکمیل و ظرفیت‌ پذیرش و نیز نوع تقاضا و نوع رشته با توجه به نیازهای اجتماعی به دانش‌آموختگان این دوره‌ها
و) پذیرش و گسترش ظرفیت‌ها بر اساس طرح جامع آموزش عالی مبتنی بر آمایش

ماده 2-3 سنجش علمی:

الف) انجام سنجش علمی یا آزمون‌های معیار کشوری طی دو نوبت در سال (آذرماه و فرودین ماه) توسط سازمان
ب) ارزشیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان و احتساب نتایج آن برای پذیرش توسط دانشگاه

ماده3-3 پذیرش دانشجو:

الف) انعطاف‌پذیری فرایند پذیرش در جهت پاسخگویی به نیازهای کشور و شرایط ویژه استان‌ها و مناطق مختلف
ب) مشارکت دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو خود و لحاظ نمودن شرایط علمی آنها
ج) توجه به ماموریت‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو
د) لحاظ نمودن علایق، استعدادها و توانایی‌های علمی داوطلبان در پذیرش

ماده 4- ملاک‌های سنجش و ارزیابی علمی:

سنجش و ارزیابی علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی، با رعایت اصول مندرج در ماده دو، بر مبنای معیارهای زیر انجام می‌گیرد:

الف) نمرات کسب شده در آزمون عمومی توسط سازمان
ب) سوابق تحصیلی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد معدل توسط سازمان
ج) سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی و فناوری به عهده دانشگاه

ماده 5 - مواد امتحانی آزمون عمومی:

الف - زبان عمومی در سطح (آزمون‌های عمومی بین‌المللی زبان) و تخصصی گروه آموزشی مربوط
تبصره: معرفی‌شدگان اولیه می‌بایست حد نصاب نمره تعیین شده را دارا باشند و حد نصاب نمره با پیشنهاد کمیته تخصصی مرکب از نمایندگی از معاونت آموزشی وزارت، سازمان سنجش آموزش و یک نفر متخصص و تایید معاون آموزشی وزارت تعیین خواهد شد.
ب- استعداد تحصیلی
تبصره: سؤالات استعداد تحصیلی بر اساس استعداد توانایی‌ها و مهارت‌های ویژه گروه امتحانی طراحی می‌شود.
ج- دروس در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد (حداکثر 3 درس)
تبصره: این دروس بر اساس پیشنهاد کمیته‌های تخصصی در هر یک از گروه‌های آموزشی شورا تعیین خواهد شد.
د- سوابق تحصیلی (معدل تراز شده) دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلب.
تبصره: معدل بر اساس سطح علمی دانشگاه رشته تحصیلی و سطح علمی داوطلب تراز خواهد شد.

ماده 6- روش پذیرش دانشجو:

الف - داوطلبان واجد شرایط چند برابر بر اساس نسبت 80درصد آزمون عمومی که توسط سازمان برگزار می‌شود و 20درصد سوابق تحصیلی معدل به دانشگاه‌ها معرفی می‌شود.
ب- دانشگاه‌ها برای کلیه افراد معرفی شده نمره‌ای بر اساس ملاک‌های خود (سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و...) تعیین و جهت گزینش نهایی به سازمان ارسال خواهند کرد.
ج- سازمان بر اساس نمره ارسالی دانشگاه‌ها و انتخاب داوطلبان گزینش نهایی را انجام و اسامی پذیرفته‌شدگان را اعلام خواهد کرد.
د- سهمیه‌های مصوب مراجع قانونی (مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور در تخصیص ظرفیت برای سهمیه فوق‌الذکر) در پذیرش دانشجو برای دوره دکتری رعایت خواهد شد.

ماده7- اجرای آزمون:

الف- مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای کلیه مراحل آزمون عمومی اعم از ثبت‌نام، طرح سؤال برگزاری آزمون عمومی و اعلام نتایج و نیز پاسخگویی به عهد سازمان است.
ب- کلیه هزینه‌های برگزاری آزمون توسط سازمان برآورد و پس از تایید و تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان حق ثبت‌نام از داوطلبان اخذ می‌شود.

ماده 8- نظارت:

نظارت حسن اجرای آئین‌نامه بر عهده معاونت آموزشی است.
تبصره 1: گزارش کمی و کیفی برگزاری آزمون مختلف و نحوه پذیرش دانشجو هر ساله توسط سازمان تهیه و به معاونت آموزشی وزارت ارائه می‌شود.
تبصره2: این آئین‌نامه به صورت آزمایشی 2 سال اجرا خواهد شد و مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت.
این آئین‌نامه در 8 ماده و 6 تبصره تنظیم و در تاریخ 8 / 8 / 89 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

/ 0 نظر / 46 بازدید