زمان برگزاری آزمون دکتری سراسری

مواد امتحانی و سرفصلهای سه درس مشترک آزمون دکتری نیمه متمرکز که از امسال برای اولین بار در کشور برگزار می شود به گفته مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی تا پایان هفته به سازمان سنجش اعلام می شود تا این سازمان نسبت به اطلاع رسانی آنها اقدام کند.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی جلسه ای که با کمیته های تخصصی دفتر گسترش آموزش عالی داشتیم  دستورالعمل آیین نامه آزمون نیمه متمرکز دکتری در کمیته اعلام و قرار شد اعضای کمیته پس از بررسیهای لازم، نتایج را تا پایان هفته به ما اعلام کنند.

وی اظهار داشت: از این رو سرفصل ها و عناوین دروس مشترکی که قرار است به عنوان مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دکتری مورد آزمون قرار گیرد تا پایان هفته به ما ارائه می شود و ما نیز این موارد را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی درباره زمان ثبت نام و برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری گفت: ثبت نام از آزمون نیمه متمرکز دکتری در آذر ماه و برگزاری آزمون به احتمال زیاد در فروردین ماه خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس آیین نامه نیمه متمرکز پذیرش دانشجوی دکتری که به تازگی به تصویب رسیده، سنجش و ارزیابی علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی، بر مبنای الف) نمرات کسب شده در آزمون عمومی توسط سازمان سنجش، ب) سوابق تحصیلی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل) توسط سازمان،ج) سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی و فناوری به عهده دانشگاه انجام می شود.

مواد امتحانی آزمون عمومی شامل الف- زبان عمومی در سطح (آزمون‌های عمومی بین‌المللی زبان) و تخصصی گروه آموزشی مربوط است.
معرفی شدگان اولیه می‌بایست حد نصاب نمره تعیین شده را دارا باشند و حد نصاب با پیشنهاد کمیته تخصصی مرکب از نمایندگانی از معاونت آموزشی وزارت، سازمان سنجش آموزش و یک نفر متخصص و تایید معاون آموزشی وزارت تعیین خواهد شد.
سئوالات استعداد تحصیلی براساس استعداد توانایی‌ها و مهارت‌های ویژه گروه امتحانی طراحی می‌شود.
ج- دروس در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد (حداکثر 3 درس)
این دروس براساس پیشنهادهای کمیته‌های تخصصی در هر یک از گروه‌های آموزشی شورا تعیین خواهد شد.
د- سوابق تحصیلی (معدل تراز شده) دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلب
معدل براساس سطح علمی دانشگاه رشته تحصیلی و سطح علمی داوطلب تراز خواهد شد.
 
در این آیین نامه داوطلبان واجد شرایط چند برابر براساس نسبت 80 درصد آزمون عمومی که توسط سازمان برگزار می‌شود و 20 درصد سوابق تحصیلی (معدل) به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند و دانشگاه‌ها برای کلیه افراد معرفی شده نمره‌ای براساس ملاک‌های خود (سوابق عملی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و ....) تعیین و جهت گزینش نهایی به سازمان ارسال خواهند کرد.


/ 1 نظر / 64 بازدید
بی نام

دست شما درد نکنه