استخدام در بانکی در شرف تأسیس (بانک گردشگری)

 

 

بانک گردشگری (سهامی عام- در شرف تأسیس) در نظر دارد بر اساس مقررات استخدامی خود، از بین افراد واجد شرایط در مقطع تحصیلی کارشناسی، نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای مشاغل متصدی امور بانکی و اداری پس از کسب موفقیت در مراحل آزمون کتبی، مصاحبۀ عمومی و تخصصی و تأیید معاینات و آزمایشات پزشکی، به صورت قراردادی تأمین نماید.

 

 شرایط عمومی و اختصاصی

/ 0 نظر / 29 بازدید