دکنری دانشگاه رازی کرمامشاه

دانشگاه رازی در مقطع دکتری در رشته های ذیل از بین داوطلبان واجد شرایط از طریق آزمون ورودی و از بین دانشجویان ممتاز رتبه اول در بعضی از رشته ها بدون آزمون (مندرج در آگهی) و بر اساس دستورالعمل پیوست برای سال تحصیلی 90-89 دانشجو می پذیرد.
1- اصلاح نباتات
2- علوم دامی گرایش تغذیه دام
3- مهندسی شیمی در گرایش های طراحی فرآیند ، کاتالیست و ترموسینتیک
4- شیمی در گرایشهای تجزیه ، معدنی و کاربردی
5- ریاضی کاربردی درگرایش آنالیز عددی
6- آمار محض
7- مهندسی مکانیک در گرایش طراحی کاربردی
8- زبان و ادبیات عرب
9- توسعه روستایی در گرایش توسعه کشاورزی
10- مهندسی برق در گرایش الکترونیک
11- علوم جانوری در گرایش بیوسیستماتیک جانوری


الف)شرایط عمومی:
الف)شرایط عمومی: 1- دارا بودن شرایط عمومی ورود به مقطع دکتری بر اساس آئین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2- نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفه عمومی (جهت آقایان)


ب)شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر متناسب با رشته تحصیلی از یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج که مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
تبصره1: دانشجویان کارشناسی ارشد فعلی دانشگاهها که تا تاریخ 31/6/89 تحصیل خود را به اتمام می رسانند، می توانند با ارائه فرم تائید شده شماره 3 در آزمون شرکت نمایند.
تبصره 2: متقاضیان با مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد و دانشجویان فعلی دوره دکتری مجاز به شرکت در این آزمون نمی باشند.
تبصره 3: چنانچه بدلیل مغایرت رشته تحصیلی کارشناسی ارشد، گذراندن برخی دروس پیش نیاز به پیشنهاد گروه آموزشی لازم باشد، داوطلب مؤظف است پس از پذیرش با پرداخت هزینه آنها را اخذ نموده و بگذراند.
2- موفقیت در آزمون اختصاصی ورودی دوره دکتری که شامل آزمون کتبی و مصاحبه می باشد.


ج) نکات مهم :
1- 20% ظرفیت پذیرش در هریک از رشته ها طبق قوانین و مقررات جاری به ایثارگران انقلاب اسلامی، رزمندگان، آزادگان، فرزندان شهداء و جانبازان اختصاص دارد.
تبصره : داوطلبانی که از تاریخ 31/6/59 لغایت 31/6/67 شش ماه داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته باشند، می توانند از سهمیه رزمندگان استفاده نمایند. داوطلبانی که از سال 1368 به بعد یک نوبت با سهمیه مذکور در آزمونهای ورودی دانشگاهها پذیرفته شده اند، در صورتیکه دارای حداقل 12 ماه حضور داوطلبانه در جبهه باشند، می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان (قابل دریافت از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی، منحصراً با امضاء هر یک از مسئولین ذیربط و ضمیمه مدارک ثبت نام ارسال دارند) شرکت نمایند.
2- بر اساس مقررات 30% ظرفیت پذیرفته شدگان به مربیان رسمی(قطعی-آزمایشی) دانشگاههاو مراکز آموزش عالی اختصاص دارد. تبصره1 : پذیرفته شدگان سهمیه های بندهای 1و 2باید حداقل 80% امتیاز کسب شده توسط آخرین فرد پذیرفته شده غیر از این سهمیه را احراز نمایند.
تبصره2 : کلیه مدارک مورد نیاز می بایست به هنگام ارسال تقاضانامه ضمیمه باشد و تحت هیچ شرایطی پس از انقضای مهلت تعیین شده مدرکی تحویل گرفته نخواهد شد و در صورت ارسال پس از مهلت ثبت نام نیز اعتباری نخواهد داشت.
3- تحصیل در دوره دکتری به صورت تمام وقت می باشد و پذیرفته شدگان به هیچ وجه حق اشتغال به کار دیگری را ندارند و باید اوقات خود را با برنامه آموزشی و پژوهشی دوره هماهنگ کنند .
تبصره 1: شاغلان رسمی در سازمانها و دستگاههای دولتی در صورت قبولی در آزمون هنگام ثبت نام می بایست حکم مأموریت به تحصیل خود را ارائه نمایند.
تبصره 2: شاغلان قراردادی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی هنگام ثبت نام می بایست حکم استعفاء خود را ارائه نمایند.
4- داوطلبان فقط از یک سهمیه می توانند استفاده نمایند.
تبصره : سهمیه انتخابی داوطلبان به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد. 5- پذیرش نهایی پس از موفقیت در آزمون کتبی، احراز حد نصاب قبولی، انجام مصاحبه علمی و رعایت مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طی مراحل گزینش انجام خواهد شد.
6- کلیه دانشجویان پذیرفته شده باید قبل از امتحان جامع دوره دکتری گواهی نمره زبان حداقل از یکی از آزمونهای زبان زیر را ارائه نمایند(بیش از 2 سال از تاریخ اخذ آن نگذشته باشد) در غیر این صورت اجازه شرکت در آزمون جامع را نخواهند داشت:
         1- کسب حداقل نمره 47 از امتحان MCHE
        2- کسب حداقل نمره 475 از امتحانTOEFL
        3- کسب حداقل نمره 445 از امتحانTOLIMO
        4- کسب حداقل نمره 5 از امتحان IELTS
7- داوطلبان پذیرفته شده در صورت قبولی در امتحانات بایستی گواهی فارغ التحصیلی (با ذ کر معدل) خود را در هنگام ثبت نام ارائه نمایند، در غیر اینصورت پذیرش آنان منتفی خواهد بود.
8- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاری امتحانات و تحصیل مشخص گردد که داوطلب دارای هریک از شرایط فوق الذکر نبوده است، بلافاصله از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ادامه تحصیل ایشان جلوگیری بعمل آمده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.


ج) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
1- فرم تکمیل شده تقاضا نامه ثبت نام (فرم شماره یک)
2- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
3- عکس 4*3 تمام رخ 4 قطعه با ذکر مشخصات در پشت آنها
4- فتوکپی ریز نمرات دانشگاهی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
5- فتوکپی مدرک پایان تحصیلات کارشناسی وکارشناسی ارشد (مدارک تحصیلی اخذ شده از دانشگاههای خارج از کشور باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزشیابی شده باشند)
تبصره‌:دانشجویان کارشناسی ارشد که تا تاریخ31 /06/ 89 به طور قطعی فارغ التحصیل می گردند بایستی فرم شماره سه را تکمیل و ارسال نمایند.
6- فتوکپی مدرکی که نمایانگر وضعیت نظام وظیفه داوطلبان مرد باشد
7- گواهی معتبر مبنی بر مدت حضور در جبهه در طول دوره جنگ تحمیلی برای متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان
8- فتوکپی آخرین حکم کارگزینی برای اعضاء هیأت علمی رسمی دانشگاهها که متقاضی استفاده از سهمیه مربیان می باشند
9- فتوکپی آخرین حکم کارگزینی جهت کارشناسان رسمی دولت
10- اصل رسید فیش بانکی صاحب حساب به مبلغ 000/300 (سیصد هزار ریال) به حساب سیبا شماره 2177333702009 بانک ملی شعبه مرکزی کرمانشاه بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی
11- مدارک مذکور و وجه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد
تذکر: داوطلبان حتماً باید روی پاکت حاوی مدارک نام و نام خانوادگی و رشته و گرایش انتخابی خود را قید نمایند.
12- داوطلبان بایستی مدارک مورد درخواست را با پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ10/12/88 به نشانی کرمانشاه – دانشگاه رازی – پردیس دانشگاه - حوزه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند.


توزیع کارت ورود به جلسه :
- کارت ورود به جلسه آزمون کتبی روزهای پنجشنبه مورخ 20/12/88 و جمعه مورخ 21/12/88 از ساعت00/8 صبح لغایت00/ 13 بعدازظهر در محل کرمانشاه- طاق بستان- باغ ابریشم- درب ورودی اصلی پردیس دانشگاه رازی توزیع خواهد شد.


تاریخ آزمون کتبی :
- آزمون کتبی در نوبت صبح و بعدازظهر روز شنبه مورخ 22/12/88 از ساعت 00/8 صبح الی 00/12 ظهر و 00/14 الی 00/18 بعدازظهر به آدرس: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.


شرایط اختصاصی پذیرش بدون آزمون کتبی ویژه دانشجویان ممتاز(استعدادهای درخشان)
متقاضیان ورود به دوره دکتری بدون آزمون کتبی می بایست فرم ثبت نام مربوطه را تکمیل و همراه مدارک ذیل ارسال نمایند.


الف) شرایط اختصاصی
طبق آئین نامه شماره 3556/ 21 مصوب 31/2/86 در خصوص ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر داشتن حداقل یکی از دو شرط زیر برای ممتازشناخته شدن فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته الزامی است .
1- دارا بودن حداقل معدل کل 17 بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد هر رشته از دانشگاههای معتبر با ارائه گواهی معتبر از دانشگاه ذیربط به تائید معاون آموزشی یا تحصیلات تکمیلی و همچنین دارا بودن حداقل 2 مقاله علمی-پژوهشی نمایه شده معتبر داخلی یا خارجی .
2- دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد.
تبصره 1 : مرجع امتیازدهی مقالات، گروههای آموزشی مربوطه می باشند.


ب)شرایط عمومی
داوطلبانی که به شرح فوق ممتاز شناخته می شوند با احراز شرایط زیر می توانند در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند..
1- در زمان تقاضا نبایستی بیش از دو سال تقویمی از تاریخ فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی ارشد متقاضی گذشته باشد.
2- قبولی در مصاحبه گروه مربوطه .
- مدارک داوطلبین پس از وصول، توسط گروههای آموزشی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت داشتن شرایط لازم توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت مصاحبه به گروه مربوطه معرفی خواهند شد.


مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان ممتاز(بدون آزمون)
1- فرم تکمیل شده درخواست ثبت نام دوره دکتری بدون آزمون کتبی(فرم شماره دو) .
2- مدارک و ریز نمرات دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد .
3- یک نسخه از مقالات ارائه شده در کنفرانسها یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی یا خارجی .
4- توصیه نامه از سه نفراز اساتید دوره کارشناسی ارشد پس از قبولی در آزمون کتبی و در زمان انجام مصاحبه.
5- تصویر چکیده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد .
6- تصویر کلیه صفحات شناسنامه .
7- فرم تکمیل شده شماره 1 جهت دانشجویانی که تا تاریخ31/6/1389 فارغ التحصیل خواهند شد.
8- اصل رسید بانکی صاحب حساب به مبلغ 000/300 ریال به حساب سیبا شماره 2177333702009 نزد بانک ملی شعبه مرکزی کرمانشاه بنام درآمداختصاصی دانشگاه رازی
9- چنانچه در هریک از مراحل ثبت نام، برگزاری آزمونها و تحصیل در دانشگاه مشخص گردد که داوطلب واجد هریک از شرایط فوق الذکر نبوده است، بلافاصله از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ادامه تحصیل ایشان جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
داوطلبان بایستی مدارک مورد درخواست را با پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ10/12/88 به نشانی کرمانشاه – دانشگاه رازی – پردیس دانشگاه - حوزه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند.
فرمهای مورد نیاز و اطلاعات تکمیلی آزمون بر روی سایت دانشگاه رازی به آدرس www.razi.ac.ir قابل دریافت میباشد.
تلفکس: 4277618-0831

برای دریافت هر یک از فایلها روی لینک های زیر کلیک کرده و گزینه Save Target as… را انتخاب کنید:

فرم یک
فرم دو
فرم سه
جدول رشته ها و موارد امتحانی

/ 0 نظر / 59 بازدید