حقوق دانشجویان دکتری منتفی شد

پرداخت حقوق به دانشجویان دکترا منتفی شد
بر اساس تفاهم نامه سه معاون وزیر بهداشت، وزیر علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور قرار بر این شده است که به دانشجویان دکتری پژوهانه یا همان حق التحقیق اعطا شود. این تفاهم نامه باید برای اجرا به امضای وزیر بهداشت و علوم و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز برسد.
مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از منتفی شدن پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری خبر داد و گفت: مقرر شده است به جای این حقوق به دانشجویان دوره دکتری حق التحقیق پرداخت شود.

فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تفاهم نامه سه معاون وزیر بهداشت، وزیر علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور قرار بر این شده است که به دانشجویان دکتری پژوهانه یا همان حق التحقیق اعطا شود. این تفاهم نامه باید برای اجرا به امضای وزیر بهداشت و علوم و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز برسد.

وی اظهار داشت: بر این اساس با توجه به اینکه تأمین اعتبار برای پرداخت حقوق از سوی وزارت علوم تنها برای سال جاری بود و تضمینی برای اجرای آن در سالهای آینده وجود نداشت وزیر علوم تصمیم گرفت برای دانشجویان دکتری تنها حق التحقیق اختصاص یابد.

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم به مهر گفت: میزان پژوهانه که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دانشجویان دکتری اختصاص می یابد مشخص نیست و پس از گذراندن امتحان جامع به دانشجویان دکتری اختصاص می یابد.

به گزارش مهر، بحث پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری از سال گذشته توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد و بر اساس آن قرار بود به دانشجویان دکتری حقوقی معادل 80 درصد حقوق مربیان پرداخت شود.
/ 0 نظر / 11 بازدید