برنامه 12دانشگاه برای پذیرش نهایی در کنکور سراسری دکتری

علم و صنعت
حذف آزمون کتبی و برگزاری مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی
الزهرا
برگزاری مصاحبه
تربیت معلم
احتمال برگزاری آزمون کتبی
علامه طباطبایی
اعلام نحوه پذیرش تا قبل از برگزاری آزمون سراسری
شیراز
برگزاری آزمون کتبی
صنعتی اصفهان
احتمال حذف آزمون و انجام مصاحبه
اصفهان
انجام مصاحبه و حذف آزمون کتبی
فردوسی
احتمال برگزاری آزمون کتبی
رازی کرمانشاه
برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبه
هرمزگان
حذف احتمالی آزمون کتبی
شهیدچمران اهواز

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید