امکان تحصیل همزمان دانشجویان در 2 دانشگاه

دانشجویان دانشگاهای دولتی می توانند به صورت همزمان در دانشگاه پیام نور هم تحصیل کنند.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، رئیس دانشگاه پیام نور کشور در دامغان با بیان اینکه با توجه به ظرفیت دانشگاه پیام نور بیشتر از متقا ضیان است و با هدف ایجاد رقابت بین دانشجویان ، طرح تحصیل در 2 رشته به شورای عالی گسترش آموزش عالی ارائه و کلیات آ ن به تصویب رسیده ، در صورت ابلاغ دانشجو یان دانشگاههای دولتی تمام وقت می تواننددر دانشگاههای نیمه حضوری و یا غیر حضوری نظیر دانشگاه پیام نور هم تحصیل کنند.

حسن زیاری در خصوص غیر اجباری بودن پایان نامه در دوران کارشناسی ارشد پیام نور هم گفت : دانشجویان کارشناسی ارشد پیام نور با شیوه آموزش محوری به جای پایان نامه می توانند 6 تا هشت واحد اضافه بگذرانند.

زیاری خاطر نشان کرد: این طرح یکی از مصوبات شورای عالی گسترش آموزش عالی است و از همین ترم اجرایی شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور کشور همچنین از در حال اجرا بودن 300 طرح عمرانی و آ موزشی با اعتبار سه هزار میلیارد ریال در دانشگاهها پیام نور کشور خبر داد و افزود: هم اکنون یک میلیون دانشجو در 512 مرکز پیام نور کشور در حال تحصیل هستند.

/ 0 نظر / 32 بازدید