ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی

ترجمه کلیه متون از عربی به فارسی و بالعکس

 توسط مترجمین با سابقه

ترجمه در کمترین زمان ممکن و با قیمتهای مناسب به صورت حضوری و اینترنتی

وانجام پروژوه های درسی مربوط به رشته

زبان وادبیات عربی


ترجمه فارسی به عربی فوری:

مسئول:کشاورز

ترجمه عربی به فارسی فوری به صورت اینترنتی و حضوری :

مسئول: شاهرخ

ترجمه فوری همراه با تایپ:

مسئول: محمدی

تلفن  های تماس:

همراه:٠٩١٢۴٧٨٩۶۴٩(کشاورز)

/ 0 نظر / 14 بازدید