استخدام در بانک تات

استخدام در بانک تات"بانک تات" هشتمین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های متمایز و نوآور در شبکه بانکی کشور با مشارکت جمعی از خبرگان و نخبگان نظام بانکی و اقتصادی و رویکردی مشتری مدار با شعار" تجربه، اعتماد و توسعه" پا به عرصه فعالیت میگذارد.

بهبود مستمر فرآیند های اجرائی و حرفه ای و توجه ویژه به ارتقاء کیفیت زندگی پرسنل ، تحقق آرمان کیفی بانک را به همراه خواهد داشت.در این راستا جذب و بکارگیری نخبگان تجربی و دانشگاهی و توسعه مهارت های عملکردی کارکنان همسو با اهتمام به گسترش توانمندی های ارتباطی ایشان دورنمای مدیریت سرمایه انسانی " بانک تات " است.

بدین وسیله از واجدین شرایط دعوت می شود در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایند.

http://tatbank724.com/

 

/ 0 نظر / 14 بازدید