همکاری (دانشجویان مدیریت)

مدیریت سرآمد ایرانیان ارائه کننده خدمات آموزشی و مشاوره طراحی و استقرار سیستم ها و مدل های مدیریتی و بازرسی با رویکردهای نوین و متفاوت است.
بمنظور گشترش فعالیت های آموزشی خود از دانشجویان فعال مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع ، مدیریت صنعتی ، مدیریت دولتی سایر رشته های مدیریتی که دارای شرایط زیر می باشند جهت انجام فعالیت های آموزشی آکادمی در دانشگاه دعوت به همکاری می نماید.
شرایط:
-دانشجوی فعال مقطع کارشناسی ترم 6 یا 7
- رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت صنعتی و رشته های مرتبط با مدیریت
- فردی مقبول در بین دانشجویان رشته تحصیلی خود
- دارای روابط عمومی مناسب
دانشجویان پس ازا مصاحبه و ارزیاب نهایی انتخاب شده ، در دانشگاه خود اقدام به فعالیت های آموزشی و.. مشخص شده از طرف مدیریت سرآمد ایرانیان نموده و می توانند از خدمات مدیریت سرآمد ایرانیان با شرایط خاص استفاده نمایند.

دانشجویانی که شرایط فوق را دارا می باشند رزومه خود را بهمراه تلفن، ایمیل را با موضوع "در خواست همکاری دانشجویی در دانشگاه " به ایمیل " TRAIN.MSI@GAMAIL.COM" ارسال نمایند.

/ 0 نظر / 14 بازدید