مواد آزمون دکترای متمرکز زبان عربی (بعد از تصحیح)

دیف

نام وکد رشته امتحانی

مواد امتحانی

ملاحظات2

زبان و ادبیات عرب
 

1- زبان عربی عمومی

 

2- استعداد تحصیلی

 

3- صرف و نحو کاربردی

دروس کارشناسی

4- علوم بلاغی

5- فهم و درک و نقد متون ادبی از دوره پیش از اسلام تا دوره­ی معاصر

/ 0 نظر / 36 بازدید